Fluebindere

Disse sider kunne ikke være lavet uden hjælp fra en række hjælpsomme kystfluefiskere, der har bidraget med fluer til disse sider. En af disse er Tommy Holst, hvis fluer er listet herunder

Tommy Holst

Har bidraget med nedenstående fluer.

Grizzlingen

Type: Provokation flue - Bundet af: Tommy Holst - Ophavsmand: Tommy Holst

Responsive image

Grizzlingen

Type: Provokation flue - Bundet af: Tommy Holst - Ophavsmand: Tommy Holst

Erfaringen viser, at især hidsigt pinkfarvede fluer kan fange fisk i den kolde del af sæsonnen. Når fluen samtidig har en tydelig og fyldig profil, er den også bedre til at hidkalde havørredens opmærksomhed. Begge disse egenskaber findes i Tommy Holst's Grizzlingen.

Læs mere